Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKO – CHORWACKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. (KRS nr 0000705041) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Szymańskiego 10/3 (adres dla doręczeń: ul. Komitetu Obrony Robotników 45B; 02-146 Warszawa), zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularz kontaktowy.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ………………………
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,za wyjątkiem ………………………….
5) Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi
6) Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wiadomości