Oświadczenie

2022-12-08 | Autor:


Oświadczenie
Szanowni Państwo, w trosce o dobre imię Polsko Chorwackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., jak również słuszne interesy jej akcjonariuszy, czujemy się w obowiązku przedstawić nasze stanowisko względem artykułu autorstwa red. Dawida Tokarza pt. „Piekło z widokiem na morze” opublikowanego w dniu 6 grudnia 2022 r. w „Pulsie Biznesu”. W naszej ocenie publikacja artykułu jest efektem działania jednego z obligatariuszy, pozostającego w sporze ze Spółką. Traktujemy to wyłącznie jako próbę wywarcia nacisku na PCTI poprzez podważenie jej renomy i zaufania kontrahentów. Informacje opublikowane na łamach tego artykułu są stronnicze i wywołują błędny obraz sytuacji finansowej Spółki. Stanowczego podkreślenia wymaga, że PCTI S.A. wypełnia założenia restrukturyzacyjne, zarówno poprzez dokonywanie spłat wierzycieli, jak i realizację założonych inwestycji. Aktualne tempo rozwoju Spółki pozwoli na regulację wszystkich jej zobowiązań w niedługim czasie, bez jakiegokolwiek pokrzywdzenia jej wierzycieli. Jesteśmy zmuszeni stanowczo sprzeciwić się rozpowszechnianiu zawartych w artykule twierdzeń, bezpodstawnie przedstawiających Spółkę w jednoznacznie złym świetle. W związku z powyższym Spółka rozważy wystąpienie na drogę sądową przeciwko podmiotom odpowiedzialnym za publikację. - Zarząd Polsko Chorwackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.