Polsko Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. to w 100% polski podmiot, działający w ramach grupy spółek prowadzonych przez Magdalenę i Pawła Bryjów, działających na rynku turystycznym Chorwacji. PCTI SA to spółka holdingowa będąca jednocześnie przedstawicielem i reprezentantem działalności chorwackiej odpowiedzialna za finansowanie i nadzorowanie projektów prowadzonych przez nas w tym obszarze.

Chociaż powstanie PCTI SA sięga jedynie jesieni 2017, to historia działania spółek Grupy i inwestycji w Chorwacji sięga roku 2013.

W chwili obecnej nasza działalność oparta jest na grupie współpracujących, komplementarnych wobec siebie podmiotów, których obszar działalności obejmuje szeroko pojęty rynek turystyczny.

Co robimy?

Działalność PCTI SA koncentruje się na poszukiwaniu inwestorów do projektów turystycznych realizowanych na terenie Republiki Chorwacji poprzez twoerzenie i prowadzenie spółek celowych.

Decyzje o realizacji poszczególnych projektów bazują na wiedzy, kontaktach i doświadczeniu właścicieli oraz managerów pracujących z nami. Realizowane projekty obejmują zarówno działalność stricte turystyczną (kempingi), działalność deweloperską oraz odkup wierzytelności.